نمونه سوال و کتاب قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان